NADA ÖronakupunkturNADA är en form av öronakupunktur där fem punkter i vardera öra behandlas med tunna nålar.

Det finns även alternativ till nålar såsom frön och kulor och stötvågspenna.
Syftet är att återskapa balans i kropp och själ och därigenom lindra

smärta, oro, depression, sömnbesvär och abstinens.

 Akupunktur kan även vara effektivt mot huvudvärk, migrän, smärta i muskler och

värk i till exempel ryggen, axlar eller armbågar


Ofta sprider sig ett lugn och välbehag i kroppen i samband med behandling.


NADA har en mångtusenårig historia och används även sedan många år i stora delar av världen på bland annat stressmottagningar, vårdcentraler, behandlingshem, kriminalvård,

beroendevård och PTSD-mottagningar.Positiva effekter av NADA-behandling:


– Stresshormonet cortisol sjunker i blodet
– Endorfiner frisätts vilket dämpar smärta och höjer humöret
– Seratonin ökar vilket påverkar sömn, vakenhet, humör, aptit, lugn och ro
– Dynorfin, som är ett smärtstillande hormon, ökar
– Dopamin ökar som reglerar motorik, vakenhet, glädje och motivation
– Signalsubstansen GABA ökar vilket dämpar oro och ångest
– Ämnesomsättningen påverkas positivt
– Lugn-och ro hormoner ökar

Kroppsligt

V. Storgatan 2, 553 15 Jönköping

Tel: 0732-19 99 00, email:kroppsligt@gmail.com